Házirend

A Pillangó Üdülőben (8636 Balatonszemes, Nagy Imre u. 1.) elszállásolt személyek kötelesek betartani a „Házirend”-et és az együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról.

  • A táborban történő beköltözéssel egyidejűleg az elszállásolt csoportnak, személynek eleget kell tenni az üdülővezetőnél, vagy az általa kijelölt személynél a bejelentkezési kötelezettségnek. /Csoport esetén névsor, utazási iroda által szervezett csoport esetén a voucher leadása/
  • A csoportok tagjainak kötelessége betartani az egyéb szabályzatokban foglaltakat/ pl. tűzvédelmi szabályzat/. A vendégek a számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát a leltár szerint át kell venni, majd átadni. A táborban elhelyezett ékszerekért, készpénzért, értékpapírért és egyéb értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.
  • A táborozás megkezdésekor a csoport vezetője köteles átadni a /12/1991. (V.18.) NM rendelet alapján a szülői nyilatkozatot gyermekük egészségi állapotáról. Ennek hiányában a gyermekek táborozása csak akkor történhet meg, ha a szülő a táborozás ideje alatt pótolja ezt az igazolást.
  • A vendégek 14 órától tudják elfoglalni a szobáikat, az utolsó nap 10 órától kell kiköltözni a szobákból. Ettől eltérni az üdülővezetővel való egyeztetés után lehet.
  • A tábor szobáinak és egyéb helyiségeinek felszereléseiért, az ott elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a vendég anyagi felelősséggel tartoznak. Az üzemeltető nem tud felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi károkért vagy balesetekért. Az épületben és az udvaron okozott minden kárt meg kell téríteni. Az ezekben okozott károkat annak okozója vagy felelős vezetője köteles megtéríteni. A szoba elhagyásakor a vendég köteles az ajtókat és az ablakokat gondosan bezárni, a kulcsokat a tábor gondnokának átadni.
  • A tábor teljes kültéri területe és belső folyosói folyamatos kamerás megfigyelés alatt állnak. A táborozók elfogadják és beleegyeznek abba, hogy róluk felvételek készüljenek. Ezeket a felvételeket kizárólag belső használatra vesszük fel, és csak károkozás esetén tekintjük meg, valamint kizárólag hatósági kérésre szolgáltatjuk ki.
  • A tábor területén található nagy értékű eszközök és berendezések megrongálása, különös tekintettel az alább felsorolt berendezésekre, minden esetben rendőrségi feljelentést és anyagi kártérítést von maga után:
   • Napelem rendszer és tartozékai
   • Tetőterasz árnyékoló rendszer
   • Elektromos autó töltő
   • Klímák kültéri és beltéri egységei
   • Kamerarendszer
   • Síkképernyős televízió
   • Ping-Pong asztalok
  • Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a szobákban, folyosókon, közös helyiségekben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani vagy rajzolni, firkálni. A szobákból plédet takarót, ágyneműt, szivacsot kivinni nem szabad.
  • A vendégek az étteremben található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használhatják, onnan kivinni nem szabad. Az étkezéseket az étteremben fogyaszthatják el.
  • A szobák rendjéről, tisztaságáról ottlétük alatt a vendégek kötelesek gondoskodni. A tábor legalább egy hét tartózkodás után ágyneműcserét biztosít.
  • A táborban állatot tartani tilos.
  • A tábor bejárata 7-22 óra között folyamatosan nyitva van. Vendégek 8-21 óra között fogadhatnak látogatót Látogató csak abban az esetben léphet a táborba, ha a látogatót fogadó vendég a táborban tartózkodik. A látogató belépéséről tájékoztatni kell az üdülővezetőt, vagy a tábor gondnokát. Idegen személy a tábor szolgáltatásait nem veheti igénybe. A tábor életének zavartalansága érdekében minden táborlakó köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő betartásáért. Amennyiben a táborban lakó látogatója nem hagyja el időben a tábort, köteles megfizetni a szállásdíjat, függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre nem hajlandó, az elszállásolt köteles helytállni helyette.
  • A táborban 23 órától tart a takarodó. Ez azt jelenti, hogy a táborlakók a tábor közös területeiről a szobáikba mennek és a kulturált együttélés szabályait figyelembe véve tartózkodnak ott.
  • Dohányozni a tábor egész területén tilos. Dohányozni a tábor területén kívül,a tábor kerítésétől számítva 5 m-en kívül lehet.
  • Amennyiben a vendég a tábor területén dohányzik és ebből a tábornak rendkívül kiadása keletkezik, a vendég köteles megtéríteni azt. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden vendégnek be kell tartania. Ezek megszegése a táborból történő elbocsátással jár.
  • Alkohol fogyasztása az egész tábor területén tilos.
  • A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni, illetve a szobákból kivinni tilos.
  • A szálláshely a tűzoltósághoz közvetlenül bekötött, szabványos tűzjelző rendszerrel van felszerelve. A riasztás után az emberi és anyagi javak védelme miatt a tűzoltóság azonnal megkezdi kivonulását.
   TÉVES RIASZTÁS esetén a tűzoltóságot 2 percen belül értesíteni kell annak érdekében, hogy a tűzoltóság ne kezdje meg a kivonulást. Amennyiben ez a határidő eltelik és a kivonulás mégis megtörténik, akkor a jogszabályokban meghatározott módon a tűzoltóság a költségeket a szálláshely felé kiszámlázza.
  • Téves riasztás esetén a kivonulás költsége 30.000 Ft + Áfa, melyet jelen házirendünk alapján a téves riasztást előidéző személy, vagy csoport részére tovább hárítunk.
  • Minden riasztás (indokolt ill. téves) után a tűzjelző rendszert, hatósági előírásnak megfelelően felül kell vizsgáltatni, mely költségét a rendszer indokolatlan működését előidéző személy köteles a szálláshely felé kifizetni. A téves riasztás utáni rendszer felülvizsgálat díja: 30.000 Ft+Áfa
  • A tábor üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi a Házirend betartását, eljár mindazokkal szemben, akik az Intézményi tulajdon védelme és a tábor rendje ellen vétenek